Hou het schoon

"Gebruikte kauwgom hoort in de afvalbak". De fabrikanten van kauwgom wijzen de gebruikers daarop via een logo op de verpakking. Ook via andere communicatiemiddelen, zoals displays, advertenties en websites willen fabrikanten deze boodschap overbrengen. Zij ondersteunen acties van de stichting Nederland Schoon tegen zwerfafval. Zo maakten zij een lespakket mogelijk voor de brugklassen van het voortgezet onderwijs. De kauwgomindustrie ziet niets in 'ludieke' oplossingen als plakpalen. De praktijk heeft uitgewezen dat deze niet werken maar juist tot vervuiling leiden.